Om firmaet | Transport | Verksted | Anlegg | Renovasjon | AGA-Forhandler | Kontakt | Startsiden
Renovasjon

Kommunalt avfallsmottak

Br. Bakk AS har avtale med Aure Kommune om mottak av avfall. Mottaksstasjonen på Kjelklia er åpen lørdager fra kl. 10.00 - 14.00.