Om firmaet | Transport | Verksted | Anlegg | Renovasjon | AGA-Forhandler | Kontakt | Startsiden
Renovasjon

Renovasjon

Vår renovasjonsavdeling omfatter drifting av kommunens miljøstasjon, samt utleie av søppelcontainere for alle typer avfall i størrelse fra 4 – 41 m3 for næringslivet og private.

 

Vi har også inntransporten av restavfallet fra NIR-kommunene
(Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap) til forbrenningsanlegg på Møre og i Trøndelag, samt transport av returpapir til Trondheim Renholdsverk.


For nærmere info, priser, bestilling av cont. osv., kontakt Åge Bakk, tlf: 71 64 79 91.